Tim

Studenti Odjela za informatiku te Filozofskog fakulteta koji su odlučili volontirati kako bi pomogli u pripremi i realizaciji projekta.


Anja Križanac
Uloga : web developer
1. godina diplomskog studija, smjer Informacijsko komunikacijski sustavi
Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku

Ivan Zubak
Uloga : web developer
1. godina diplomskog studija, smjer Informacijsko komunikacijski sustavi
Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku

Ivan Skender
Uloga : grafički dizajner
1. godina diplomskog studija,
smjer Poslovna informatika
Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku

Ivan Ćaleta-Car
Uloga : developer
1. godina diplomskog studija,
smjer Informacijsko komunikacijski sustavi
Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku

Milan Trbojević
Uloga : developer
3. godina preddiplomskog studija, jednopredmetni smjer informatike
Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku

Mirna Relić
Uloga : prijevod
3. godina preddiplomskog studija, dvopredmetni smjer u kombinaciji s Odsjekom za anglistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku

Nikolina Ljubičić
Uloga : izrada mailing liste
3. godina preddiplomskog studija, jednopredmetni smjer informatike
Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku

Elena Rigler
Uloga : izrada mailing liste
3. godina preddiplomskog studija, dvopredmetni smjer u kombinaciji s Odsjekom za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku

Košuta Estera Lerga
Uloga : izrada mailing liste
3. godina preddiplomskog studija, dvopredmetni smjer u kombinaciji s Odsjekom za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku