Prezentacija projekta

Prezentaciju projekta sa lansiranja crowdfunding kampanje možete preuzeti ovdje.